fbpx

Afhængighed af alkohol

Over 800.000 mennesker over hele landet har et for stort alkoholforbrug, hvilket vil sige de drikker mere end sundhedsstyrelsen anbefaler (kvinder højst 14 genstande og mænd højst 21 genstande om ugen). Nye retningslinjer fra sundhedsstyrelsen går endnu videre, og anbefaler kun 7 genstande for kvinder og 14 genstande for mænd om ugen, såfremt du vil være på den sikre side.
140.000 mennesker er direkte afhængige af alkohol, og skal derfor indtage en vis mængde dagligt, for ikke at få abstinenser. Grænsen for hvornår du er misbruger er flydende, men ligger du over sundhedsstyrelsens anbefalinger, er der en god grund til at holde øje med dit forbrug.
Det ligger i den danske folkekultur at drikke alkohol. Vi har gjort det lige så længe, der har levet mennesker i Danmark. I vikingetiden drak vi mjød og siden hen kom brændevin på kostplanen.

Og jeg mener virkelig kostplanen. Arbejdede du ved landbruget i middelalderen og frem til industrialiseringen i 1800-tallet, havde du krav på en vis mængde brændevin pr. dag som et tilskud til din kost. Alle gårde havde et bryggers, hvor bondekonen bryggede en stærk øl til mændene og en mindre stærk øl til pigerne (hvidtøl). Vi er altså så at sige vokset op med alkohol som en del af vores levevis.

Det er videnskabeligt bevist, at kvinder, der drikker to genstande om dagen, lever længere end kvinder der slet ikke drikker, eller har et for stort forbrug. Stof til eftertanke, men selvfølgelig ikke alene en årsag til at begynde at misbruge alkohol.
De fleste mennesker med et alkoholmisbrug formår at skjule det i et stykke tid for omverdenen. De har ofte et job, der tillader dem lige at “smutte” et par minutter, hvor de så i fred og ro kan indtage alkohol. Lugten skjuler de med pastiller og tyggegummi. I deres hjem gemmer de flaskerne de mest kreative steder, og kan så, når lejligheden byder sig, lige snuppe en tår af flasken uden at nogen opdager dem – tror de! For de bliver opdaget og det sker før de aner det. Men menneskene omkring dem, det være sig kone/mand, børn, venner eller arbejdskolleger siger ikke noget, for det er jo at blande sig og også flovt. Dermed gør de sig til medalkoholikerer. Først når misbrugeren er kommet helt ud på et skråplan, griber familien, vennerne eller arbejdskollegerne ind. Ofte er det for sent. Jobbet er måske røget, økonomien halter, vennerne er forsvundet og familien er så småt ved at gå i opløsning.
Det er dog aldrig for sent at gøre noget ved det!
En god løsning kunne være at komme i hypnoterapi, hvor selve årsagen til alkoholmisbruget behandles. Vi har alle “lig i lasten” og “skeletter i skabet”, der af og til kan få os til at søge trøst i bunden af en flaske. Og det er lige præcis de lig og skeletter, du skal have fat i og få behandlet. Slipper du af med spøgelserne fra fortiden, slipper du også af med alkoholspøgelset og kan leve dit liv uden alkohollens svøbe.

Behandlingen
Det er vigtigt for behandlingens succes, at du ikke har drukket nogen form for alkohol eller indtaget nogen form for beroligende medicin eller andre euforiserende stoffer inden for 24 timer inden behandlingen. Du skal således være helt ædru, når du møder op på klinikken.

Ved “før-hypnose-interviewet” afdækker vi sammen alle årsagerne til at du drikker for meget. Hvornår er det begyndt? Hvordan er det begyndt? Hvad er årsagen til, det er ude af kontrol? Hvornår er trangen størst? Og en hel masse andre relevante spørgsmål, hvor dine svar er vigtige for det videre behandlingsforløb. Husk jeg har tavshedspligt, og fører ikke journal over mine klienter. Under hypnosen går vi tilbage til de oplevelser og hændelser, der enten har haft direkte indflydelse på dit misbrug, eller som har skabt de følelser, som du i dag forsøger at dulme med alkohol. De negative oplevelser neutraliseres i din underbevidsthed, og du oplever hvor dejligt det er at leve dit liv uden alkohol. Efter hypnosen og psykoterapien er du frisk og klar til at fortsætte dit liv uden alkohol. Du skal påregne 4 – 5 sessioner før forandringerne er varige. Det er meget vigtigt, at du ikke indtager alkohol under hele behandlingsforløbet.