fbpx

Lav selvtillid

Tillid til sig selv kan både være overdreven og underdreven. Den overdrevne selvtillid udmønter sig normalt i arrogance og overlegenhed. Egenskaber som omgivelserne bestemt ikke sætter pris på. Det er dog sjældent, at en klient kommer med netop denne udfordring og ønsker forandringer. Dertil er selvtilliden for stor.
Anderledes er det med den underdrevne selvtillid. Her oplever du, at du er utilfreds med de resultater, du opnår, det job du har, eller det du har opnået i dit liv.
Der er forskel på, om du har manglende selvtillid (hvad du kan), eller lav selvfølelse (hvem du er). Der er tale om to forskellige psykiske tilstande, som i et behandlingsøjemed også skal skilles ad. At det ene kan føre det andet med sig er uomtvistelig. Lider du af manglende selvtillid, kan det på sigt gå ud over din selvfølelse. Og omvendt.
Oplever du, at du ikke føler dig god nok som du er, eller ikke accepterer den du er, så lider du af lav selvfølelse.
Oplever du, at du ikke er god til det du gør i fritiden eller på jobbet, og det går dig på, så lider du af ringe selvtillid.
Ringe selvtillid kan skyldes oplevelser i barndommen, hvor du måske er blevet moppet i skolen, altid været den sidste der blev valgt til rundbold, eller af anden årsag har fået skabt tvivl om dine muligheder for at præstere eller at vinde. Du ser dig selv som den evige taber i alt hvad du foretager dig. Du undgår efterhånden at deltage, for du har jo tabt på forhånd. Når du skal til eksamen, har du det elendigt flere dage inden. Du kan ikke tage dig sammen til at læse, for det nytter ikke noget alligevel. Du begynder at bruge overspringshandlinger for at undgå at komme i situationer, hvor du vil blive bedømt af andre. Kørerprøven glippede måske et par gange, drømmejobbet gik til en anden og kæresten snuppede veninden i stedet. Listen af nederlag er lang og der er ingen ende på den.
Men der er håb forude, for du er født vinder – du ved det bare ikke!

Behandlingen
Når du begynder på behandlingen hos mig starter vi med en samtale, hvor vi sammen afdækker alle dine oplevelser lige fra barndommen og til i dag. Hvad er der sket og hvad føler du er årsagen til, du har det, som du har det. Dine oplevelser og dine følelser i denne forbindelse er nøglen til dit nye liv med større selvtillid, energi og overskud. Under selve hypnosen og psykoterapien går du tilbage til dine første oplevelser og hændelser, der har at gøre med din tilstand i dag. Jeg neutraliserer de negative oplevelser i din underbevidsthed og giver dig forslag til de forandringer, du har brug for. Du kommer til at stå ansigt til ansigt med dit liv indtil nu, og får de nødvendige indsigter i forhistorien. Du oplever dig selv i fremtiden som en person fuld af selvtillid og gå-på-mod, og med alle de ressourcer du som menneske er født med. Efter behandlingen vil du højst sandsynligt føle dig mere selvsikker, glad og afslappet og den tilstand kan være varig efter 3 – 4 sessioner.