fbpx

Lavt selvværd

Selvfølelse er din egen opfattelse af dig selv, hvordan du oplever dig selv og hvordan du forholder dig til dig selv. Hvad du ved om dig selv og hvordan du forholder dig til den viden. Har du et normalt eller højt selvfølelse, føler du dig god nok blot ved at være dig selv. Du hviler i dig selv. Har du en lav selvfølelse, føler du dig ikke god nok og hader måske ovenikøbet dig selv, for den du er.

Der er forskel på, om du har manglende selvtillid (det du gør), eller lav selvfølelse (den du er). Der er tale om to forskellige psykiske tilstande, som i et behandlingsøjemed også skal skilles ad.

At det ene kan føre det andet med sig er uomtvistelig. Lider du af manglende selvfølelse, kan det på sigt gå ud over din selvtillid. Og omvendt.

Oplever du, at du ikke er god til det, du gør i fritiden eller på jobbet, og det går dig på, så lider du af ringe selvtillid.
Oplever du, at du ikke føler dig god nok som du er, eller ikke accepterer den du er, så lider du af lav selvfølelse.
Når du oplever, at du har en lav selvfølelse, føler du, at du ikke er god nok som den du er. Du bebrejder dig selv for din intelligens, din krop eller dit udseende. Du hviler ikke i dig selv.
Din selvfølelse udvikles allerede i de første år af dit liv. Måden dine forældre har set dig på og accepteret dig på, som den du er, spiller en stor rolle.
Det er årsagen til, at små børn er meget opmærksomhedssøgende. Ikke for at blive bekræftet i, at de er dygtige til det de gør, men for at blive bekræftet i, at de er gode nok som den de er. Jo mindre opmærksomhed du har fået på den konto i din barndom, desto mindre selvfølelse kan du føle som ung og voksen. Du har sikkert lagt mærke til, når du er sammen med en børneflok, at nogle børn skiller sig ud fra de andre ved konstant at søge opmærksomhed. Får de ikke nok af den positive opmærksomhed fra forældrene, søger de denne opmærksomhed fra fremmede eller fra børnehavens pædagoger. Du har måske også væltet et glas mælk med vilje for at få opmærksomhed? Som barn vil du hellere have skældud (opmærksomhed), end ingen opmærksomhed (du vælter ikke mælken).
Lav selvfølelse kan potentielt føre til en depression, og det er vigtigt at du erkender din situation så tidligt som muligt og modtager behandling.

Behandlingen
Når du begynder på hypnoterapi hos mig starter vi med en samtale, hvor vi sammen afdækker alle dine oplevelser lige fra barndommen og til i dag. Hvad er der sket og hvad føler du er årsagen til, du har det, som du har det. Dine oplevelser og dine følelser i denne forbindelse er nøglen til dit nye liv med større selvfølelse, energi og overskud. Under selve hypnosen går du tilbage til dine første oplevelser og hændelser, der har at gøre med din tilstand i dag. Jeg neutraliserer de negative oplevelser i din underbevidsthed og giver dig forslag til de forandringer, du har brug for. Du får så at sige din barndoms manglende opmærksomhed med tilbagevirkende kraft. Du kommer til at stå ansigt til ansigt med dit liv indtil nu, og får de nødvendige indsigter i forhistorien. Du oplever dig selv i fremtiden som en person med stor selvfølelse og gå-på-mod, og med alle de ressourcer du som menneske er født med. Efter hypnosen vil du føle din selvfølelse er øget, og du er glad og afslappet. Det er svært at sige, hvor mange sessioner, der skal til, men erfaringsmæssigt 4 – 5 sessioner.