fbpx

Tics og tourettes

Tics er ensartede ufrivillige gentagne bevægelser i små muskelgrupper. De ses oftest i ansigtet, på halsen eller i skuldrene, men kan forekomme i næste alle kroppens små muskelgrupper. Tics kan også være pludseligt udstødte lyde eller ord, hvis det er i musklerne, du bruger til at frembringe tale. Tics kan forværres af stress og nervøsitet, men er som regel helt uskadelige, omend ubehagelige for dig, såfremt de er meget synlige for dine omgivelser.
Tics ses tit hos børn, og kan være arvelige. De kaldes under ét for Tourettes syndrom. De kan afstedkomme både ufrivillige lyde, snøften, hosten, hvisken eller rømmen. Der vil som regel være flere i familien, der har de samme symptomer.
I de mere udtalte tilfælde, kan tics medfører ufrivillige udtalelser af bandeord, eller ord med seksuelle betydninger.
Ligeledes kan tics forekomme i flere muskelgrupper på samme tid, og få dig til at bevæge dig på en voldsom måde, slå ud med armene eller spjætte med benene.
Er dine tics velkendte og har stået på siden din barndom, har du sikkert allerede konsulteret din læge hermed. Har du ikke det, vil jeg anbefale dig, at få en aftale om konsultation med din læge, for at udelukke andre årsager til dine tics. I nogen tilfælde ses tics sammen med ADHD også kaldet DAMP.
Som hypnoterapeut arbejder jeg meget med klienter, der har tics. Skyldes tics’ene stress eller nervøsitet, er det angrebsvinklen på behandlingen.

 Behandlingen
Vi begynder med en samtale, hvor jeg spørger ind til dine oplevelser med tics. Hvor ofte du har dem, hvad der udløser dem, og hvor kraftige de er. Har du arvelige tics, ses der ofte en forværring i perioder med meget stress og nervøsitet. Det kan være op til en eksamen, eller i perioder med meget travlhed på dit job. Det er vigtigt for behandlingsresultatet, at vi får afdækket alle årsagerne. Herefter går vi over til hypnosen, hvor du bliver bragt tilbage til de situationer, som samtalen har afdækket værende af betydning for dine ticsanfald. Skyldes dine tics stress eller nervøsitet, er det denne bagvedliggende årsag, der behandles på. Du får neutraliseret årsagerne i dit underbevidste sind, og kommer herefter en tur ud i fremtiden, hvor du oplever en tilværelse uden tics. Det forstærker virkningen af terapien og gør det muligt for dig, at bevare de forandringer hypnosen og psykoterapien giver dig. Efter behandlingen er du helt klar og afslappet, og du vil muligvis allerede efter første behandling observere, at antallet eller sværhedsgraden af dine tics er minimeret. Påregn mellem 3 – 4 behandlinger, alt efter sværhedsgraden af dine tics.