fbpx

Om Hypnose

 

Behandling med hypnose går langt tilbage i tiden. Så langt, at det fortaber sig i usikre kilder og historikere fra før Kristi fødsel. Således skulle de gamle egyptere have anvendt en form for hypnose til at behandle psykiske lidelser, og fra Østens mytologi er også beretninger om behandlinger, der minder om hypnose.

Navnet ”hypnose” stammer fra en engelsk psykiater, der i ca. 1840 arbejdede med patienter indlagt på et psykiatrisk hospital i Skotland. Her var der mange kvinder tvangsindlagt med den fælles diagnose ”hysteri”, som denne psykiater behandlede med beroligende samtaler, hvor patienten blev induceret til en form for trance. Da han havde stor succes med denne behandlingsform, ville han skrive en bog herom, men manglede en titel. Da han samtidig vurderede sine patienter som værende i en form for søvn, lånte han det græske ord for søvn ”hypnos” og dannede det engelske ord ”hypnosis”, der frit oversat betyder ”at sove”.

I dag ved vi, at hypnose intet har med søvn at gøre, men det er vel ikke svært at tage fejl, når den moderne psykiatri endnu ikke var udviklet. Det blev den nogle årtier senere, da både Freud og Jung anvendte hypnose i deres arbejde med psykiatriske patienter. De mente, at hypnosen gav adgang til de lag i psyken, som ellers ikke er tilgængelige. I nyere tid er det primært den amerikanske psykiater Milton H. Erickson, der udviklede hypnosen til den form for hypnoterapi, der anvendes i dag.

Selvfølgelig er der forskellige måder at arbejde med hypnose på, og på Kolding Hypnoseklinik arbejder vi med en videreudvikling af den Ericksonianske hypnoterapi, hvor terapien består i psykoterapeutiske værktøjer anvendt under hypnose. Det er en meget tilladende hypnose, hvor klientens ønsker om forandringer er i fokus, modsat den gamle form for hypnose, der var meget autoritær og hvor hypnotisøren forlangte forandringer hos klienten. Denne form for hypnose blev i Danmark blandt andet brugt af Ali Hamann, som de fleste voksne kender.

Et andet kapitel i hypnosens historie er underholdningsdelen. De fleste har stiftet bekendtskab med hypnoseshows eller set det på TV. Der er ganske vist i de fleste tilfælde tale om hypnose, men i flere tilfælde opstår der blandt de deltagende publikummer en form for massehysteri, hvor flere blot foregiver at være i hypnose. Det er typisk mennesker, der uanset hypnotisk virkning eller ej, meget gerne vil optræde på slap line foran et bifaldende publikum. Hypnose anvendt til underholdningsbrug har intet med den hypnoterapi at gøre, der udføres på seriøse hypnoterapi klinikker. Du behøver derfor ikke være urolig for, om du under hypnose skaber en forestilling om, at du f.eks. er Elvis Presley, og kommer syngende hjem til din kæreste eller ægtefælle.

Der er mange myter om hypnose. Én af dem er myten om, at du er i hypnotisørens magt, når du er i hypnose. Det er ganske forkert. For det første kan du ikke hypnotiseres mod din vilje, og for det andet, er du mere i kontrol under hypnosen end uden hypnosen. Det skyldes, at hypnose kræver, at du positivt medvirker til at gå i hypnose. Det sker ved, at du følger nogle enkelte forslag fra hypnoterapeuten, og stille og roligt tillader din hjerne at slappe af. Hvis du ikke ønsker at komme i hypnose, kan du ganske enkelt blot undlade at følge forslagene.

Ligeledes vil du skulle følge hypnoterapeutens forslag under hypnosen, og gør du ikke det, virker det heller ikke. Der er tale om et tillidsforhold mellem dig og hypnoterapeuten, og uden dette er etableret, kan behandlingen ikke gennemføres med succes. Derfor tager den første session normalt op til to timer. Tiden bruges til at afklare hvilke udfordringer du har, og hvorledes du ønsker at forandre dig. Det kan være spiseadfærden skal ændres, så du spiser mindre og sundere, måske ønsker du at blive røgfri eller det kan være en følelse af ikke at være god nok, der skal forandres, eller du lider måske af angst, depression eller stress. Langt de fleste følelsesmæssige ubalancer kan behandles med hypnoterapi, og der er gode muligheder for, at du opnår den livskvalitet, du ønsker dig. Her ud over bruges der tid på at fortælle dig om hypnose, hvad du kan forvente, og hvad du ikke kan forvente. Du får selvfølgelig mulighed for at stille alle de spørgsmål du ønsker, så du er helt afklaret og klar til din måske første oplevelse med hypnose. Du kan være sikker på, at der ikke er noget vi heller vil, end give dig en positiv oplevelse og forhåbentlig et godt liv fremover.

Du kan læse meget mere om de forskellige behandlingsmuligheder under Behandlinger.